Крупные мировые ритейлеры
Исследования и рейтинги
17 февраля 2009, 00:00 3739 просмотров

Падіння продажів наприкінці 2008 року

 

Після позитивної динаміки продажів протягом перших трьох кварталів 2008 року результати четвертого кварталу, демонструючи найнижчий рівень продажів порівняно з аналогічними періодами двох останніх років, зазнали значних збитків від поглиблення світової економічної кризи. Незважаючи на значну інфляцію на ринку побутової техніки та електроніки в останньому кварталі, падіння реальної кількості проданих одиниць було достатнім для ринку, щоб продемонструвати падіння продажів і у грошовому вимірі. За винятком фото та малої побутової техніки суттєве падіння у четвертому кварталі відбулося у всіх секторах порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Проте, на річному рівні,  всі сектори за винятком офісного обладнання зафіксували зростання продажів завдяки позитивній динаміці у перших трьох чвертях.

Загальний обсяг ринку побутової техніки та електроніки, що підпадає під моніторинг GfK TEMAX Ukraine, у четвертому кварталі 2008 року склав 9,79 мільярда гривень, що показує падіння продажів на 19,0% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. За рік GfK TEMAX Ukraine зафіксував зростання на 10,1% із загальнім обсягом ринку 37,9 мільярда гривень.

В четвертому кварталі найбільш збитковим можна назвати ІТ сектор – падіння продажів склало 30,2% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. З падінням приблизно на 20% завершили квартал такі сектори як телекомунікації, побутова електроніка, офісне обладнання та витратні матеріали. Сектори фото, великої та малої побутової техніки показали менш ніж десятивідсоткове падіння. Згідно з річними даними, ситуація поки що є менш драматичною – всі сектори за винятком офісного обладнання та витратних матеріалів зафіксували зростання. Надзвичайне зростання, 40,1%, продемонстрував фото сектор, приблизно 15% зростання продажів продемонстрували ІТ та побутова техніка, та менше ніж 10% - побутова електроніка та телеком.

Споживчий бум останніх років, зрештою, досяг ринку фотокамер у 2008 році, продажі у якому зросли на 40,1% у порівнянні з 2007 роком. Хоча падіння в останньому кварталі й було найнижчим у порівнянні з рештою секторів (лише мінус 0,7%), ринок фотокамер також зазнав збитків в кризові часи та зміг продемонструвати зростання за рік лише за рахунок позитивної динаміки протягом перших трьох чвертей.

ІТ: попит на ноутбуки

Загалом, зростання продажів ноутбуків на 66,1% у 2008 році переважило падіння продажів моніторів та стаціонарних комп’ютерів (відповідно мінус 11,2% та 11,3%), що знайшло відображення у загальному зростанні сектора на 12,5% у порівнянні з 2007 роком. В останньому кварталі, однак, зростання продажів ноутбуків склало лише 0,3%, тоді як у секторі моніторів та стаціонарних комп’ютерів відбулось падіння на 46,0% та 49,1% відповідно, що, в свою чергу, дозволяє припустити, що тенденція заміни моніторів та стаціонарних комп’ютерів ноутбуками буде мати місце і у часи кризи.

Телекомунікації: мрії не збуваються

Після стагнації сектору у 2007 році, спричиненої ринком мобільних телефонів, телекомунікаційний сектор здивував багатьох протягом 2008 року, демонструючи позитивні тенденції на ринках мобільних телефонів та смартфонів. Однак, падіння продажів мобільних телефонів на 24,3% в четвертому кварталі зруйнувало надії на значне зростання продажів сектору загалом – лише 6,7% до попереднього року. Ринки факсів та стаціонарних телефонів також зазнали втрат у четвертому кварталі. Єдиною товарною групою, що продемонструвала чимале зростання, є смартфони (плюс 30,8% та 106,6% відповідно у останній чверті та загалом за рік).

Офісне обладнання: БФП вбивають решту

Ринок офісного обладнання продемонстрував найбільше падіння за результатами 2008 року у порівнянні з іншими секторами, що спричинено, по-перше, тенденцією заміни принтерів та сканерів на багатофункціональні пристрої, яка веде до скорочення кількості проданих одиниць та, по-друге, впливом економічної та фінансової кризи. За рік БФП набули 8,2% продажів, в той час як принтери та сканери впали на 16,8% та 22,9% відповідно. Остання чверть демонструє суттєве падіння для всіх товарних груп, що відобразилось на загальному падінні сектора на 24,8% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Побутова електроніка:рідкокристалічні ТВ на допомогу

В четвертому кварталі 2008 року більшість товарних груп сектора показали суттєве падіння. Найбільший спад прийшовся на групи кінескопних та плазмових телевізорів, ДВД, камкодерів та домашніх аудіосистем порівняно з останньою чвертю 2007 року. РК телевізори, портативні медіа програвачі та карти пам’яті зазнали менших втрат – плюс 1,9%, 0,1% та мінус 6,9% відповідно. Єдиною групою, що зафіксувала значне зростання є USB пам’ять (32%). П’ятивідсоткове зростання сектора за рік в цілому відбулося, перш за все, за рахунок позитивної динаміки продажів РК телевізорів у перші три квартали, та помірного, порівняно з іншими, падіння темпів зростання в останній чверті – плюс 48,4% зростання продажів РК телевізорів у 2008 році до попереднього. USB пам’ять та картки пам’яті також зросли суттєво (70,3% та 46,5% відповідно). Інші основні групи сектору, такі як кінескопні телевізори, ДВД, камкодери та домашні аудіосистеми, зазнали суттєвого падіння за результатами року.

Велика побутова техніка: «вбудована техніка» страждає менше

Міра, якою кожна з товарних груп зазнала впливу економічної кризи, визначає тенденцію більш суттєвого падіння продуктових груп з високим проникненням у домогосподарства (пральні машини, холодильники, плити тощо) та відносно сильного попиту на групи з низьким проникненням (вся вбудована техніка). Падіння на 9,9% відсотків порівняно з останнім кварталом 2007 року, в основному, було спричинено падінням ключових продуктових груп – пральних машин та холодильників (15,0% та 12,3% відповідно). Проте, за результатами року всі продуктові групи зафіксували зростання завдяки позитивній динаміці перших трьох чвертей, що знайшло своє відображенні у зростанні сектору на 12,7%.

Мала побутова техніка: «дешеві» групи мають вижити

Не зважаючи на різноспрямованість трендів, загальні показники сектора залежать від двох основних груп – пилососів та техніки для приготування їжі. Негативне зростання перших на 14,8% та других на 3,9% в четвертому кварталі, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, значною мірою спричинило падіння сектору на 2,8%. Проте, зазнавши невеликих збитків завдяки відносно дешевим продуктовим групам мала побутова техніка продемонструвала найнижче падіння порівняно з іншими секторами. Зростання сектору за результатами року (плюс 15,2%) також зумовлене динамікою продажів пилососів та техніки для приготування їжі, які демонстрували зростання протягом перших трьох чвертей та закінчили рік зі зростанням у 5,3% та 20,2% відповідно. Варто зазначити, що, на відміну від решти секторів, певні товарні групи малої побутової техніки з низьким проникненням у домогосподарства та відносно низькою середньою ціною, такі як пристрої для приготування гарячих напоїв, фени, плойки, машинки для стрижки, бритви та епілятори, показали значне зростання порівняно з попереднім роком та очікують на подальше зростання, не зважаючи на економічну кризу.

Результати у формі таблиці

In UAH million

Q1 2008

Q2 2008

Q3 2008

Q4 2008

Q4 2008 Q4 2007 +/- in %

Q1-4 2008

 

Q1-4 2008 Q1-4 2007

+/- %

Consumer Electronics

1 598

1 384

1 615

1 980

-18,1%

6 576

5,0%

Photo

281

380

478

342

-0,7%

1 481

40,1%

Major Domestic Appliances

1 971

2 072

2 437

2 604

-9,9%

9 083

12,7%

Small Domestic Appliances

559

498

593

623

-2,8%

2 272

15,2%

Information

Technology

2 342

1 979

2 395

2 077

-30,2%

8 793

12,5%

Telecommunications

1 999

2 045

2 508

1 871

-22,7%

8 423

6,7%

Office Equipment & Consumables

332

305

328

293

-24,8%

1 258

-5,9%

GfK TEMAX® Ukraine

9 081

8 662

10 354

9 790

-19,0%

37 887

10,1%

Джерело: GfK TEMAX® Ukraine, GfK Retail and Technology

2008: остання чверть заставляє молитися

Після декількох місяців невизначеності з початку кризових явищ, в серпні споживчі настрої та економічні очікування стрімко погіршились в останні два місяці 2008 року, що знайшло відображення у суттєвому зниженні бажання витрачати та, у свою чергу, вплинуло на обсяги продажів. Падіння в останній чверті на 19,0% порівняно з аналогічним періодом попереднього року разом з погіршенням макроекономічної та політичної ситуації не залишає сумнівів щодо подальшого розвитку ринку в наступному році. Однак, знання того, якою мірою вищезазначені фактори вплинуть на ринок побутової техніки та електроніки, залишається на майбутнє.

Дослідження

GfK TEMAX® Ukraine - індекс для моніторингу ринків побутової техніки та електроніки, розроблений компанією GfK Retail and Technology. Звіти GfK TEMAX® публікують на глобальному рівні. Результати засновані на дослідженнях, які проводить панель роздрібної торгівлі компанії GfK Retail and Technology. Панель роздрібної торгівлі містить дані з понад 190 000 роздрібних торгових точок у всьому світі. Всі звіти та прес-релізи також доступні на сайті www.gfktemax.com.

 

 www.retail.ru

Теги: украина
Поделиться публикацией:
Актуально
Валентина Ватрак, «Спортмастер»: «Розница укомплектована кадрами на 100%»
1991
Какие подходы позволяют удерживать и развивать персонал розницы, и почему проблема с кадрами в логис...
Продвижение интернет-магазина: 4300 покупок с оборотом 48 млн рублей
356
Как создавался брендинг для дискаунтера «В1» «Первый выбор»
1469
Нюансы разработки стратегии бренда, айдентики и ритейл-концепта магазинов.
Ирина Осянина, O’Stin: «Наша задача – реконструироваться с максимальной скоростью, не меньше 30 объектов в год»
445
О новом концепте магазинов, изменениях в ассортименте и стратегии бренда.
Подписывайтесь на наши новостные рассылки, а также на каналы  Telegram , Vkontakte , Дзен чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Добавьте "Retail.ru" в свои источники в Яндекс.Новости
Загрузка
Падіння продажів наприкінці 2008 року 

Після позитивної динаміки продажів протягом перших трьох кварталів 2008 року результати четвертого кварталу, демонструючи найнижчий рівень продажів порівняно з аналогічними періодами двох останніх років, зазнали значних збитків від поглиблення світової економічної кризи. Незважаючи на значну інфляцію на ринку побутової техніки та електроніки в останньому кварталі, падіння реальної кількості проданих одиниць було достатнім для ринку, щоб продемонструвати падіння продажів і у грошовому вимірі. За винятком фото та малої побутової техніки суттєве падіння у четвертому кварталі відбулося у всіх секторах порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Проте, на річному рівні,  всі сектори за винятком офісного обладнання зафіксували зростання продажів завдяки позитивній динаміці у перших трьох чвертях.

Загальний обсяг ринку побутової техніки та електроніки, що підпадає під моніторинг GfK TEMAX Ukraine, у четвертому кварталі 2008 року склав 9,79 мільярда гривень, що показує падіння продажів на 19,0% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. За рік GfK TEMAX Ukraine зафіксував зростання на 10,1% із загальнім обсягом ринку 37,9 мільярда гривень.

В четвертому кварталі найбільш збитковим можна назвати ІТ сектор – падіння продажів склало 30,2% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. З падінням приблизно на 20% завершили квартал такі сектори як телекомунікації, побутова електроніка, офісне обладнання та витратні матеріали. Сектори фото, великої та малої побутової техніки показали менш ніж десятивідсоткове падіння. Згідно з річними даними, ситуація поки що є менш драматичною – всі сектори за винятком офісного обладнання та витратних матеріалів зафіксували зростання. Надзвичайне зростання, 40,1%, продемонстрував фото сектор, приблизно 15% зростання продажів продемонстрували ІТ та побутова техніка, та менше ніж 10% - побутова електроніка та телеком.

Споживчий бум останніх років, зрештою, досяг ринку фотокамер у 2008 році, продажі у якому зросли на 40,1% у порівнянні з 2007 роком. Хоча падіння в останньому кварталі й було найнижчим у порівнянні з рештою секторів (лише мінус 0,7%), ринок фотокамер також зазнав збитків в кризові часи та зміг продемонструвати зростання за рік лише за рахунок позитивної динаміки протягом перших трьох чвертей.

ІТ: попит на ноутбуки

Загалом, зростання продажів ноутбуків на 66,1% у 2008 році переважило падіння продажів моніторів та стаціонарних комп’ютерів (відповідно мінус 11,2% та 11,3%), що знайшло відображення у загальному зростанні сектора на 12,5% у порівнянні з 2007 роком. В останньому кварталі, однак, зростання продажів ноутбуків склало лише 0,3%, тоді як у секторі моніторів та стаціонарних комп’ютерів відбулось падіння на 46,0% та 49,1% відповідно, що, в свою чергу, дозволяє припустити, що тенденція заміни моніторів та стаціонарних комп’ютерів ноутбуками буде мати місце і у часи кризи.

Телекомунікації: мрії не збуваються

Після стагнації сектору у 2007 році, спричиненої ринком мобільних телефонів, телекомунікаційний сектор здивував багатьох протягом 2008 року, демонструючи позитивні тенденції на ринках мобільних телефонів та смартфонів. Однак, падіння продажів мобільних телефонів на 24,3% в четвертому кварталі зруйнувало надії на значне зростання продажів сектору загалом – лише 6,7% до попереднього року. Ринки факсів та стаціонарних телефонів також зазнали втрат у четвертому кварталі. Єдиною товарною групою, що продемонструвала чимале зростання, є смартфони (плюс 30,8% та 106,6% відповідно у останній чверті та загалом за рік).

Офісне обладнання: БФП вбивають решту

Ринок офісного обладнання продемонстрував найбільше падіння за результатами 2008 року у порівнянні з іншими секторами, що спричинено, по-перше, тенденцією заміни принтерів та сканерів на багатофункціональні пристрої, яка веде до скорочення кількості проданих одиниць та, по-друге, впливом економічної та фінансової кризи. За рік БФП набули 8,2% продажів, в той час як принтери та сканери впали на 16,8% та 22,9% відповідно. Остання чверть демонструє суттєве падіння для всіх товарних груп, що відобразилось на загальному падінні сектора на 24,8% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Побутова електроніка:рідкокристалічні ТВ на допомогу

В четвертому кварталі 2008 року більшість товарних груп сектора показали суттєве падіння. Найбільший спад прийшовся на групи кінескопних та плазмових телевізорів, ДВД, камкодерів та домашніх аудіосистем порівняно з останньою чвертю 2007 року. РК телевізори, портативні медіа програвачі та карти пам’яті зазнали менших втрат – плюс 1,9%, 0,1% та мінус 6,9% відповідно. Єдиною групою, що зафіксувала значне зростання є USB пам’ять (32%). П’ятивідсоткове зростання сектора за рік в цілому відбулося, перш за все, за рахунок позитивної динаміки продажів РК телевізорів у перші три квартали, та помірного, порівняно з іншими, падіння темпів зростання в останній чверті – плюс 48,4% зростання продажів РК телевізорів у 2008 році до попереднього. USB пам’ять та картки пам’яті також зросли суттєво (70,3% та 46,5% відповідно). Інші основні групи сектору, такі як кінескопні телевізори, ДВД, камкодери та домашні аудіосистеми, зазнали суттєвого падіння за результатами року.

Велика побутова техніка: «вбудована техніка» страждає менше

Міра, якою кожна з товарних груп зазнала впливу економічної кризи, визначає тенденцію більш суттєвого падіння продуктових груп з високим проникненням у домогосподарства (пральні машини, холодильники, плити тощо) та відносно сильного попиту на групи з низьким проникненням (вся вбудована техніка). Падіння на 9,9% відсотків порівняно з останнім кварталом 2007 року, в основному, було спричинено падінням ключових продуктових груп – пральних машин та холодильників (15,0% та 12,3% відповідно). Проте, за результатами року всі продуктові групи зафіксували зростання завдяки позитивній динаміці перших трьох чвертей, що знайшло своє відображенні у зростанні сектору на 12,7%.

Мала побутова техніка: «дешеві» групи мають вижити

Не зважаючи на різноспрямованість трендів, загальні показники сектора залежать від двох основних груп – пилососів та техніки для приготування їжі. Негативне зростання перших на 14,8% та других на 3,9% в четвертому кварталі, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, значною мірою спричинило падіння сектору на 2,8%. Проте, зазнавши невеликих збитків завдяки відносно дешевим продуктовим групам мала побутова техніка продемонструвала найнижче падіння порівняно з іншими секторами. Зростання сектору за результатами року (плюс 15,2%) також зумовлене динамікою продажів пилососів та техніки для приготування їжі, які демонстрували зростання протягом перших трьох чвертей та закінчили рік зі зростанням у 5,3% та 20,2% відповідно. Варто зазначити, що, на відміну від решти секторів, певні товарні групи малої побутової техніки з низьким проникненням у домогосподарства та відносно низькою середньою ціною, такі як пристрої для приготування гарячих напоїв, фени, плойки, машинки для стрижки, бритви та епілятори, показали значне зростання порівняно з попереднім роком та очікують на подальше зростання, не зважаючи на економічну кризу.

Результати у формі таблиці

In UAH million

Q1 2008

Q2 2008

Q3 2008

Q4 2008

Q4 2008 Q4 2007 +/- in %

Q1-4 2008

 

Q1-4 2008 Q1-4 2007

+/- %

Consumer Electronics

1 598

1 384

1 615

1 980

-18,1%

6 576

5,0%

Photo

281

380

478

342

-0,7%

1 481

40,1%

Major Domestic Appliances

1 971

2 072

2 437

2 604

-9,9%

9 083

12,7%

Small Domestic Appliances

559

498

593

623

-2,8%

2 272

15,2%

Information

Technology

2 342

1 979

2 395

2 077

-30,2%

8 793

12,5%

Telecommunications

1 999

2 045

2 508

1 871

-22,7%

8 423

6,7%

Office Equipment & Consumables

332

305

328

293

-24,8%

1 258

-5,9%

GfK TEMAX® Ukraine

9 081

8 662

10 354

9 790

-19,0%

37 887

10,1%

Джерело: GfK TEMAX® Ukraine, GfK Retail and Technology

2008: остання чверть заставляє молитися

Після декількох місяців невизначеності з початку кризових явищ, в серпні споживчі настрої та економічні очікування стрімко погіршились в останні два місяці 2008 року, що знайшло відображення у суттєвому зниженні бажання витрачати та, у свою чергу, вплинуло на обсяги продажів. Падіння в останній чверті на 19,0% порівняно з аналогічним періодом попереднього року разом з погіршенням макроекономічної та політичної ситуації не залишає сумнівів щодо подальшого розвитку ринку в наступному році. Однак, знання того, якою мірою вищезазначені фактори вплинуть на ринок побутової техніки та електроніки, залишається на майбутнє.

Дослідження

GfK TEMAX® Ukraine - індекс для моніторингу ринків побутової техніки та електроніки, розроблений компанією GfK Retail and Technology. Звіти GfK TEMAX® публікують на глобальному рівні. Результати засновані на дослідженнях, які проводить панель роздрібної торгівлі компанії GfK Retail and Technology. Панель роздрібної торгівлі містить дані з понад 190 000 роздрібних торгових точок у всьому світі. Всі звіти та прес-релізи також доступні на сайті www.gfktemax.com.

 

 www.retail.ru

украинаПадіння продажів наприкінці 2008 року
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 67243
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 67243
Retail.ru https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/padinnya-prodazhiv-naprikintsi-2008-roku/2009-02-17


public-4028a98f6b2d809a016b646957040052