Баннер ФЗ-54
facebookvkenvelopeuseraddeyebasketkeyloupearrow-leftarrow-right
17 февраля 2009, 00:00 2880 просмотров

Падіння продажів наприкінці 2008 року

 

Після позитивної динаміки продажів протягом перших трьох кварталів 2008 року результати четвертого кварталу, демонструючи найнижчий рівень продажів порівняно з аналогічними періодами двох останніх років, зазнали значних збитків від поглиблення світової економічної кризи. Незважаючи на значну інфляцію на ринку побутової техніки та електроніки в останньому кварталі, падіння реальної кількості проданих одиниць було достатнім для ринку, щоб продемонструвати падіння продажів і у грошовому вимірі. За винятком фото та малої побутової техніки суттєве падіння у четвертому кварталі відбулося у всіх секторах порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Проте, на річному рівні,  всі сектори за винятком офісного обладнання зафіксували зростання продажів завдяки позитивній динаміці у перших трьох чвертях.

Загальний обсяг ринку побутової техніки та електроніки, що підпадає під моніторинг GfK TEMAX Ukraine, у четвертому кварталі 2008 року склав 9,79 мільярда гривень, що показує падіння продажів на 19,0% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. За рік GfK TEMAX Ukraine зафіксував зростання на 10,1% із загальнім обсягом ринку 37,9 мільярда гривень.

В четвертому кварталі найбільш збитковим можна назвати ІТ сектор – падіння продажів склало 30,2% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. З падінням приблизно на 20% завершили квартал такі сектори як телекомунікації, побутова електроніка, офісне обладнання та витратні матеріали. Сектори фото, великої та малої побутової техніки показали менш ніж десятивідсоткове падіння. Згідно з річними даними, ситуація поки що є менш драматичною – всі сектори за винятком офісного обладнання та витратних матеріалів зафіксували зростання. Надзвичайне зростання, 40,1%, продемонстрував фото сектор, приблизно 15% зростання продажів продемонстрували ІТ та побутова техніка, та менше ніж 10% - побутова електроніка та телеком.

Споживчий бум останніх років, зрештою, досяг ринку фотокамер у 2008 році, продажі у якому зросли на 40,1% у порівнянні з 2007 роком. Хоча падіння в останньому кварталі й було найнижчим у порівнянні з рештою секторів (лише мінус 0,7%), ринок фотокамер також зазнав збитків в кризові часи та зміг продемонструвати зростання за рік лише за рахунок позитивної динаміки протягом перших трьох чвертей.

ІТ: попит на ноутбуки

Загалом, зростання продажів ноутбуків на 66,1% у 2008 році переважило падіння продажів моніторів та стаціонарних комп’ютерів (відповідно мінус 11,2% та 11,3%), що знайшло відображення у загальному зростанні сектора на 12,5% у порівнянні з 2007 роком. В останньому кварталі, однак, зростання продажів ноутбуків склало лише 0,3%, тоді як у секторі моніторів та стаціонарних комп’ютерів відбулось падіння на 46,0% та 49,1% відповідно, що, в свою чергу, дозволяє припустити, що тенденція заміни моніторів та стаціонарних комп’ютерів ноутбуками буде мати місце і у часи кризи.

Телекомунікації: мрії не збуваються

Після стагнації сектору у 2007 році, спричиненої ринком мобільних телефонів, телекомунікаційний сектор здивував багатьох протягом 2008 року, демонструючи позитивні тенденції на ринках мобільних телефонів та смартфонів. Однак, падіння продажів мобільних телефонів на 24,3% в четвертому кварталі зруйнувало надії на значне зростання продажів сектору загалом – лише 6,7% до попереднього року. Ринки факсів та стаціонарних телефонів також зазнали втрат у четвертому кварталі. Єдиною товарною групою, що продемонструвала чимале зростання, є смартфони (плюс 30,8% та 106,6% відповідно у останній чверті та загалом за рік).

Офісне обладнання: БФП вбивають решту

Ринок офісного обладнання продемонстрував найбільше падіння за результатами 2008 року у порівнянні з іншими секторами, що спричинено, по-перше, тенденцією заміни принтерів та сканерів на багатофункціональні пристрої, яка веде до скорочення кількості проданих одиниць та, по-друге, впливом економічної та фінансової кризи. За рік БФП набули 8,2% продажів, в той час як принтери та сканери впали на 16,8% та 22,9% відповідно. Остання чверть демонструє суттєве падіння для всіх товарних груп, що відобразилось на загальному падінні сектора на 24,8% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Побутова електроніка:рідкокристалічні ТВ на допомогу

В четвертому кварталі 2008 року більшість товарних груп сектора показали суттєве падіння. Найбільший спад прийшовся на групи кінескопних та плазмових телевізорів, ДВД, камкодерів та домашніх аудіосистем порівняно з останньою чвертю 2007 року. РК телевізори, портативні медіа програвачі та карти пам’яті зазнали менших втрат – плюс 1,9%, 0,1% та мінус 6,9% відповідно. Єдиною групою, що зафіксувала значне зростання є USB пам’ять (32%). П’ятивідсоткове зростання сектора за рік в цілому відбулося, перш за все, за рахунок позитивної динаміки продажів РК телевізорів у перші три квартали, та помірного, порівняно з іншими, падіння темпів зростання в останній чверті – плюс 48,4% зростання продажів РК телевізорів у 2008 році до попереднього. USB пам’ять та картки пам’яті також зросли суттєво (70,3% та 46,5% відповідно). Інші основні групи сектору, такі як кінескопні телевізори, ДВД, камкодери та домашні аудіосистеми, зазнали суттєвого падіння за результатами року.

Велика побутова техніка: «вбудована техніка» страждає менше

Міра, якою кожна з товарних груп зазнала впливу економічної кризи, визначає тенденцію більш суттєвого падіння продуктових груп з високим проникненням у домогосподарства (пральні машини, холодильники, плити тощо) та відносно сильного попиту на групи з низьким проникненням (вся вбудована техніка). Падіння на 9,9% відсотків порівняно з останнім кварталом 2007 року, в основному, було спричинено падінням ключових продуктових груп – пральних машин та холодильників (15,0% та 12,3% відповідно). Проте, за результатами року всі продуктові групи зафіксували зростання завдяки позитивній динаміці перших трьох чвертей, що знайшло своє відображенні у зростанні сектору на 12,7%.

Мала побутова техніка: «дешеві» групи мають вижити

Не зважаючи на різноспрямованість трендів, загальні показники сектора залежать від двох основних груп – пилососів та техніки для приготування їжі. Негативне зростання перших на 14,8% та других на 3,9% в четвертому кварталі, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, значною мірою спричинило падіння сектору на 2,8%. Проте, зазнавши невеликих збитків завдяки відносно дешевим продуктовим групам мала побутова техніка продемонструвала найнижче падіння порівняно з іншими секторами. Зростання сектору за результатами року (плюс 15,2%) також зумовлене динамікою продажів пилососів та техніки для приготування їжі, які демонстрували зростання протягом перших трьох чвертей та закінчили рік зі зростанням у 5,3% та 20,2% відповідно. Варто зазначити, що, на відміну від решти секторів, певні товарні групи малої побутової техніки з низьким проникненням у домогосподарства та відносно низькою середньою ціною, такі як пристрої для приготування гарячих напоїв, фени, плойки, машинки для стрижки, бритви та епілятори, показали значне зростання порівняно з попереднім роком та очікують на подальше зростання, не зважаючи на економічну кризу.

Результати у формі таблиці

In UAH million

Q1 2008

Q2 2008

Q3 2008

Q4 2008

Q4 2008 Q4 2007 +/- in %

Q1-4 2008

 

Q1-4 2008 Q1-4 2007

+/- %

Consumer Electronics

1 598

1 384

1 615

1 980

-18,1%

6 576

5,0%

Photo

281

380

478

342

-0,7%

1 481

40,1%

Major Domestic Appliances

1 971

2 072

2 437

2 604

-9,9%

9 083

12,7%

Small Domestic Appliances

559

498

593

623

-2,8%

2 272

15,2%

Information

Technology

2 342

1 979

2 395

2 077

-30,2%

8 793

12,5%

Telecommunications

1 999

2 045

2 508

1 871

-22,7%

8 423

6,7%

Office Equipment & Consumables

332

305

328

293

-24,8%

1 258

-5,9%

GfK TEMAX® Ukraine

9 081

8 662

10 354

9 790

-19,0%

37 887

10,1%

Джерело: GfK TEMAX® Ukraine, GfK Retail and Technology

2008: остання чверть заставляє молитися

Після декількох місяців невизначеності з початку кризових явищ, в серпні споживчі настрої та економічні очікування стрімко погіршились в останні два місяці 2008 року, що знайшло відображення у суттєвому зниженні бажання витрачати та, у свою чергу, вплинуло на обсяги продажів. Падіння в останній чверті на 19,0% порівняно з аналогічним періодом попереднього року разом з погіршенням макроекономічної та політичної ситуації не залишає сумнівів щодо подальшого розвитку ринку в наступному році. Однак, знання того, якою мірою вищезазначені фактори вплинуть на ринок побутової техніки та електроніки, залишається на майбутнє.

Дослідження

GfK TEMAX® Ukraine - індекс для моніторингу ринків побутової техніки та електроніки, розроблений компанією GfK Retail and Technology. Звіти GfK TEMAX® публікують на глобальному рівні. Результати засновані на дослідженнях, які проводить панель роздрібної торгівлі компанії GfK Retail and Technology. Панель роздрібної торгівлі містить дані з понад 190 000 роздрібних торгових точок у всьому світі. Всі звіти та прес-релізи також доступні на сайті www.gfktemax.com.

 

 www.retail.ru

Статья относится к тематикам: Retail, Исследования и рейтинги
Поделиться публикацией:
Ритейл бьет собственные рекорды
275
Уберизация, выход из тени, автоматизация, уменьшен...
1681
Вениамин Шулер, управляющий компании «Эффективные ...
601
Альберт Занчурин, директор по развитию агропромышл...
2225
Компания сетевого маркетинга тестирует формат для ...
6546
Торговый зал — лишь небольшая часть бизнеса. Наш м...
7118
Самые читаемые, обсуждаемые и запоминающиеся
4285
 

Після позитивної динаміки продажів протягом перших трьох кварталів 2008 року результати четвертого кварталу, демонструючи найнижчий рівень продажів порівняно з аналогічними періодами двох останніх років, зазнали значних збитків від поглиблення світової економічної кризи. Незважаючи на значну інфляцію на ринку побутової техніки та електроніки в останньому кварталі, падіння реальної кількості проданих одиниць було достатнім для ринку, щоб продемонструвати падіння продажів і у грошовому вимірі. За винятком фото та малої побутової техніки суттєве падіння у четвертому кварталі відбулося у всіх секторах порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Проте, на річному рівні,  всі сектори за винятком офісного обладнання зафіксували зростання продажів завдяки позитивній динаміці у перших трьох чвертях.

Загальний обсяг ринку побутової техніки та електроніки, що підпадає під моніторинг GfK TEMAX Ukraine, у четвертому кварталі 2008 року склав 9,79 мільярда гривень, що показує падіння продажів на 19,0% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. За рік GfK TEMAX Ukraine зафіксував зростання на 10,1% із загальнім обсягом ринку 37,9 мільярда гривень.

В четвертому кварталі найбільш збитковим можна назвати ІТ сектор – падіння продажів склало 30,2% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. З падінням приблизно на 20% завершили квартал такі сектори як телекомунікації, побутова електроніка, офісне обладнання та витратні матеріали. Сектори фото, великої та малої побутової техніки показали менш ніж десятивідсоткове падіння. Згідно з річними даними, ситуація поки що є менш драматичною – всі сектори за винятком офісного обладнання та витратних матеріалів зафіксували зростання. Надзвичайне зростання, 40,1%, продемонстрував фото сектор, приблизно 15% зростання продажів продемонстрували ІТ та побутова техніка, та менше ніж 10% - побутова електроніка та телеком.

Споживчий бум останніх років, зрештою, досяг ринку фотокамер у 2008 році, продажі у якому зросли на 40,1% у порівнянні з 2007 роком. Хоча падіння в останньому кварталі й було найнижчим у порівнянні з рештою секторів (лише мінус 0,7%), ринок фотокамер також зазнав збитків в кризові часи та зміг продемонструвати зростання за рік лише за рахунок позитивної динаміки протягом перших трьох чвертей.

ІТ: попит на ноутбуки

Загалом, зростання продажів ноутбуків на 66,1% у 2008 році переважило падіння продажів моніторів та стаціонарних комп’ютерів (відповідно мінус 11,2% та 11,3%), що знайшло відображення у загальному зростанні сектора на 12,5% у порівнянні з 2007 роком. В останньому кварталі, однак, зростання продажів ноутбуків склало лише 0,3%, тоді як у секторі моніторів та стаціонарних комп’ютерів відбулось падіння на 46,0% та 49,1% відповідно, що, в свою чергу, дозволяє припустити, що тенденція заміни моніторів та стаціонарних комп’ютерів ноутбуками буде мати місце і у часи кризи.

Телекомунікації: мрії не збуваються

Після стагнації сектору у 2007 році, спричиненої ринком мобільних телефонів, телекомунікаційний сектор здивував багатьох протягом 2008 року, демонструючи позитивні тенденції на ринках мобільних телефонів та смартфонів. Однак, падіння продажів мобільних телефонів на 24,3% в четвертому кварталі зруйнувало надії на значне зростання продажів сектору загалом – лише 6,7% до попереднього року. Ринки факсів та стаціонарних телефонів також зазнали втрат у четвертому кварталі. Єдиною товарною групою, що продемонструвала чимале зростання, є смартфони (плюс 30,8% та 106,6% відповідно у останній чверті та загалом за рік).

Офісне обладнання: БФП вбивають решту

Ринок офісного обладнання продемонстрував найбільше падіння за результатами 2008 року у порівнянні з іншими секторами, що спричинено, по-перше, тенденцією заміни принтерів та сканерів на багатофункціональні пристрої, яка веде до скорочення кількості проданих одиниць та, по-друге, впливом економічної та фінансової кризи. За рік БФП набули 8,2% продажів, в той час як принтери та сканери впали на 16,8% та 22,9% відповідно. Остання чверть демонструє суттєве падіння для всіх товарних груп, що відобразилось на загальному падінні сектора на 24,8% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Побутова електроніка:рідкокристалічні ТВ на допомогу

В четвертому кварталі 2008 року більшість товарних груп сектора показали суттєве падіння. Найбільший спад прийшовся на групи кінескопних та плазмових телевізорів, ДВД, камкодерів та домашніх аудіосистем порівняно з останньою чвертю 2007 року. РК телевізори, портативні медіа програвачі та карти пам’яті зазнали менших втрат – плюс 1,9%, 0,1% та мінус 6,9% відповідно. Єдиною групою, що зафіксувала значне зростання є USB пам’ять (32%). П’ятивідсоткове зростання сектора за рік в цілому відбулося, перш за все, за рахунок позитивної динаміки продажів РК телевізорів у перші три квартали, та помірного, порівняно з іншими, падіння темпів зростання в останній чверті – плюс 48,4% зростання продажів РК телевізорів у 2008 році до попереднього. USB пам’ять та картки пам’яті також зросли суттєво (70,3% та 46,5% відповідно). Інші основні групи сектору, такі як кінескопні телевізори, ДВД, камкодери та домашні аудіосистеми, зазнали суттєвого падіння за результатами року.

Велика побутова техніка: «вбудована техніка» страждає менше

Міра, якою кожна з товарних груп зазнала впливу економічної кризи, визначає тенденцію більш суттєвого падіння продуктових груп з високим проникненням у домогосподарства (пральні машини, холодильники, плити тощо) та відносно сильного попиту на групи з низьким проникненням (вся вбудована техніка). Падіння на 9,9% відсотків порівняно з останнім кварталом 2007 року, в основному, було спричинено падінням ключових продуктових груп – пральних машин та холодильників (15,0% та 12,3% відповідно). Проте, за результатами року всі продуктові групи зафіксували зростання завдяки позитивній динаміці перших трьох чвертей, що знайшло своє відображенні у зростанні сектору на 12,7%.

Мала побутова техніка: «дешеві» групи мають вижити

Не зважаючи на різноспрямованість трендів, загальні показники сектора залежать від двох основних груп – пилососів та техніки для приготування їжі. Негативне зростання перших на 14,8% та других на 3,9% в четвертому кварталі, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, значною мірою спричинило падіння сектору на 2,8%. Проте, зазнавши невеликих збитків завдяки відносно дешевим продуктовим групам мала побутова техніка продемонструвала найнижче падіння порівняно з іншими секторами. Зростання сектору за результатами року (плюс 15,2%) також зумовлене динамікою продажів пилососів та техніки для приготування їжі, які демонстрували зростання протягом перших трьох чвертей та закінчили рік зі зростанням у 5,3% та 20,2% відповідно. Варто зазначити, що, на відміну від решти секторів, певні товарні групи малої побутової техніки з низьким проникненням у домогосподарства та відносно низькою середньою ціною, такі як пристрої для приготування гарячих напоїв, фени, плойки, машинки для стрижки, бритви та епілятори, показали значне зростання порівняно з попереднім роком та очікують на подальше зростання, не зважаючи на економічну кризу.

Результати у формі таблиці

In UAH million

Q1 2008

Q2 2008

Q3 2008

Q4 2008

Q4 2008 Q4 2007 +/- in %

Q1-4 2008

 

Q1-4 2008 Q1-4 2007

+/- %

Consumer Electronics

1 598

1 384

1 615

1 980

-18,1%

6 576

5,0%

Photo

281

380

478

342

-0,7%

1 481

40,1%

Major Domestic Appliances

1 971

2 072

2 437

2 604

-9,9%

9 083

12,7%

Small Domestic Appliances

559

498

593

623

-2,8%

2 272

15,2%

Information

Technology

2 342

1 979

2 395

2 077

-30,2%

8 793

12,5%

Telecommunications

1 999

2 045

2 508

1 871

-22,7%

8 423

6,7%

Office Equipment & Consumables

332

305

328

293

-24,8%

1 258

-5,9%

GfK TEMAX® Ukraine

9 081

8 662

10 354

9 790

-19,0%

37 887

10,1%

Джерело: GfK TEMAX® Ukraine, GfK Retail and Technology

2008: остання чверть заставляє молитися

Після декількох місяців невизначеності з початку кризових явищ, в серпні споживчі настрої та економічні очікування стрімко погіршились в останні два місяці 2008 року, що знайшло відображення у суттєвому зниженні бажання витрачати та, у свою чергу, вплинуло на обсяги продажів. Падіння в останній чверті на 19,0% порівняно з аналогічним періодом попереднього року разом з погіршенням макроекономічної та політичної ситуації не залишає сумнівів щодо подальшого розвитку ринку в наступному році. Однак, знання того, якою мірою вищезазначені фактори вплинуть на ринок побутової техніки та електроніки, залишається на майбутнє.

Дослідження

GfK TEMAX® Ukraine - індекс для моніторингу ринків побутової техніки та електроніки, розроблений компанією GfK Retail and Technology. Звіти GfK TEMAX® публікують на глобальному рівні. Результати засновані на дослідженнях, які проводить панель роздрібної торгівлі компанії GfK Retail and Technology. Панель роздрібної торгівлі містить дані з понад 190 000 роздрібних торгових точок у всьому світі. Всі звіти та прес-релізи також доступні на сайті www.gfktemax.com.

 

 www.retail.ru

Падіння продажів наприкінці 2008 рокуПадіння, продажів, украина
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Падіння продажів наприкінці 2008 року
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/35948/2018-01-24